Spordiklubi Kadrina üldiseloomustus

Spordiklubi Kadrina on asutatud 23. mail 1990. Klubi tegevuse eesmärkideks on avalikust huvist lähtudes ning eelkõige noorte (6-23 aastased) spordi ja vaba aja veetmiseks soodsate tingimuste loomine, spordialade viljelemine ja arendamine tervisespordi vormidest kuni võistlusspordini ning inimeste kehalise aktiivsuse tõstmine. Praegu on avatud treeningrühmad: maadlus, kergejõustik, ujumine, võrkpall ja algpall.
Erinevatel aegadel on treenitud ka sellistel aladel nagu suusatamine, tõstmine, aeroobika/showtants,  orienteerumine, laskmine, koroona ja karate.

Hetkel on spordiklubis 154 liiget ja 7 treenerit.

Klubil on olnud ja on oluline osalemine erinevates projektides ja kultuuriüritustel. Hea koostöö on olnud MTÜ-de, spordiliitude ja kohalike omavalitsustega. Kokku on ellu viidud üle 60 erineva projekti. Kadrina Vallavalitsusega koostöö on realiseerunud laste mänguväljakute (Hulja alevikus , Kihlevere, Leikude, Salda ja Ridaküla külas), Kadrina rulapargi ja korvpalliväljakute (Hulja alevikus ja Kihlevere külas) rajamine. Eesti Kultuurkapitali toel on soetatud erinevaid sporditarvikuid ja osaletud kümnetel võistlustel väljaspool Eestit. 2013. aastal rajati Kohaliku Omaalgatuse Programmi abiga jalgpalliväljak Hulja alevikus. 2015. ja 2016. aastal sai KOP-i toel soetatud Kadrina staadionile kaasaegsed ja ohutud jalgpalliväravad.

Tähtis roll on klubil valla spordi- ja noorsooürituste läbiviimisel. Spordiklubi Kadrina on olnud MTÜ Neeruti Selts, Läsna Rahvamaja, Võduvere Külaseltsingu ja paljude teiste kolmanda sektori organisatsioonide loomise ja arendamise juures. Spordiklubi on MTÜ Arenduskoda liige.

Spordiklubis on aktiivselt tegutsenud treenerid/spordikorraldajaid (Gunnar Tõnning, Andres Veermäe, Valeri Pormann). Spordiklubi noorliikmetest on 16 lõpetanud spordi erialal kõrgkooli. Eesti meistrivõistlustel on võidetud üle 200 medali, parimad on jõudnud olümpiamängudele.

Põhilised klubi rahastajad on Kadrina vald, spordiliidud ja Eestimaa Spordiliit Jõud. Omatulu on saadud liikmemaksude ja spordiürituste korraldamisest.

Klubi tugevuseks on järjepidevus ja juhtimise arusaadavus. Nõrkuseks  kohapeal uute spordialade harrastuse võimaldamine (erinevad kahevõitlusalad, suusatamine, triatlon, tehnikasport), kus huvilisi on vähem ja treenerite palkamine keeruline.