KADRINA SPORDIKESKUSE

UJULA  SISEKORRAEESKIRI 

 1. Riietusruumis on iga külastaja käsutuses eraldi lukustav kapp, mille võti tuleb külastuse lõppedes tagastada administraatorile. Kadrina Spordikeskus ei vastuta garderoobi ega riietusruumi (k. a. kapid) jäetud asjade eest.
 2. Ujuma tulles peavad kõigil ujujatel kaasas olema ujumisriided, kehtib ka väikelaste puhul (vajadusel tuleb kasutada ujumismähet). Šortsides ujumine on keelatud!
 3. Alla 12- aastased lapsed (12 k.a.) pääsevad ujulasse vähemalt 16- aastase saatjaga, kes vastutab laste käitumise ja turvalisuse eest. Erandkorras on alla 12-aastastel lastel lubatud ujulas viibida ilma täiskasvanud saatjata treeneri või instruktori juhendamisel toimuvatel treeningutel või ujumiskursustel.
 4. Iga inimene vastutab iseenda tervisliku seisundi ja füüsilise vormi eest. Kadrina Spordikeskuse ujula on valveta ujula.
 5. Enne basseini minemist pese end hoolikalt ilma ujumisriieteta.
 6. Pikkade juuste korral pane pähe ujumismüts või punu juuksed tugevalt patsi.
 7. Ujulas liigu rahulikult! Märjal põranda jooksmine, hüplemine või tõuklemine on ohtlik nii endale kui teistele.
 8. Radadel ujudes hoia parempoolset liiklust ja ole sõbralik teiste samal rajal ujuvate külastajate vastu.
 9. Vettehüppamine on lubatud vaid selleks ettenähtud kohtadades. Selg ees- ja vigurhüpped ei ole lubatud.
 10. Keelatud on basseinis ristipidi ujumine, vette hüppamine basseini külgedelt ja rajatähiste peal ronimine ja istumine.
 11. Spordikeskuse territooriumil (k.a ujulas) on rangelt keelatud suitsetamine, alkoholi või narkootiliste ainete tarbimine, alkohoolses või narkootilises joobes viibimine.
 12. Klaastaaras jookide ja muude toiduainete kaasavõtmine ujulasse on keelatud (sh nätsud).
 13. Halva enesetunde korral tule veest välja, puhka ja palu abi ujula administraatorilt.
 14. Juuste värvimine, habeme ajamine ja raseerimine on ujulas keelatud.
 15. Saunas ei ole lubatud vihtlemine, samuti ei ole lubatud kasutada õlisid, mett, soolasid ja muid kehakoorimise vahendeid.
 16. Sauna mine ilma ujumisriieteta ja kasuta laval oma istumisalust või rätikut.
 17. Leili tuleb visata kuuma veega, teiste vedelike viskamine kerisele on keelatud, arvesta teiste leiliruumis viibijatega.
 18. Spordikeskuse personalil on õigus korrale mitte alluvaid kliente ära saata, pidevate rikkumiste eest on võimalik teenida Spordikeskuse külastamise keeld.

 

KADRINA SPORDIKESKUSE

PALLIMÄNGUDE SAALI SISEKORRAEESKIRI 

 1. Pallimängude saali võib siseneda ainult puhastes põrandat mittekahjustavates vahetusjalanõudes.
 2. Välisjalatsid tuleb jätta jalanõude riiulitesse.
 3. Ürituste ja võistluste ajal on pealtvaatajatel võimalik saali siseneda vaid kattesussidega kaetud jalanõudes või ilma jalanõudeta.
 4. Riietusruumis on iga külastaja käsutuses eraldi lukustav kapp, mille võti tuleb külastuse lõppedes tagastada administraatorile. Kadrina Spordikeskus ei vastuta riietusruumi ja kappi jäetud asjade eest.
 5. Pallimängude saali kasutaja on kohustatud kinni pidama temale eraldatud treeningaegadest.
 6. Treeningrühma treeningu lõpetab treener/õpetaja või saali kasutamise eest vastutav isik vastavalt kasutamise graafikule ning kindlustab ka selle, et saal oleks vabastaud õigeaegselt.
 7. Treenerid, õpetajad ja teised isikud (nt kasutus-üürilepingu sõlminud isik) on kohustatud tagama korra oma kasutusaja jooksul.
 8. Inventariruumist võetud inventari kasutamise, korrashoiu ja tagastamise eest vastutab pallimängude saali kasutaja.
 9. Spordikeskuse ruumidest tuleb lahkuda selle lahtiolekuaja jooksul välja arvatud juhul kui personali ja ürituse korraldaja vahel on saavutatud eraldi kokkulepe.
 10. Spordikeskuse territooriumil (k.a pallimängude saalis) on rangelt keelatud suitsetamine, alkoholi või narkootiliste ainete tarbimine, alkohoolses või narkootilises joobes viibimine.
 11. Klaastaaras jookide ja muude toiduainete kaasavõtmine spordikeskusesse on keelatud (sh nätsud).
 12. Teenindaval personalil on õigus teha külastajale märkusi ebasobiliku käitumise ja tegvuste kohta.
 13. Tekkinud probleemidest teavita teenindavat personali – nad aitavad sind.
 14. Valveta jäetud, unustatud või kaotatud isiklike esemet eest Kadrina Spordikeskus ei vastuta.
 15. Spordikeskuse personalil on õigus korrale mitte alluvaid kliente ära saata, pidevate rikkumiste eest on võimalik teenida Spordikeskuse külastamise keeld.

 

KADRINA SPORDIKESKUSE

JÕUSAALI  SISEKORRAEESKIRI 

 1. Kõik spordikeskuse külastajad kinnitavad pileti ostmisega, et neil on piisavad kehalised võimed, oskused ja tervislik seisund keskuses pakutavate teenuste kasutamiseks. Laste oskuste ja tervisliku seisundi eet vastutavad nende saatjad.
 2. Riietusruumis on iga külastaja käsutuses eraldi lukustav kapp, mille võti tuleb külastuse lõppedes tagastada administraatorile. Kadrina Spordikeskus ei vastuta riietusruumi ja kappi jäetud asjade eest.
 3. Alla 12-aastased lapsed pääsevad jõusaali täiskasvanud saatjaga, kes vastutab laste käitumise ja turvalisuse eest.
 4. Jõusaali tohib kasutada ainult sihtotstarbelise treeningu eesmärgil.
 5. Jõusaali külastaja lahkub jõusaalist oma aja möödumisel, treeningrühma treeningu lõpetab treener/õpetaja vastavalt tunniplaanile. Treener/õpetaja vastutab selle eest, et tema õpilased vabastaksid ruumi õigeaegselt.
 6. Jõusaalis oleva inventari kasutamise ja korrashoiu eest vastutab treener või jõusaali kasutaja.
 7. Jõusaali sisene ainult puhastes vahetusjalanõudes.
 8. Jõusaalis käib väga palju erinevaid inimesi, kellega tuleb arvestada.
 9. Kasuta jõusaali treeningseadmeid ja vahendeid heaperemehelikult, hantlid ja raskused pane alati pärast kasutamist oma kohale tagasi.
 10. Maksimaalsete raskuste tõstmisel kasuta alati julgestust.
 11. Kasuta treeningrätikut või paberrätikut, millega saab pühkida higi oma kehalt või jõumasinalt.
 12. Spordikeskuse territooriumil (k.a jõusaalis) on rangelt keelatud suitsetamine, alkoholi või narkootiliste ainete tarbimine, alkohoolses või narkootilises joobes viibimine.
 13. Klaastaaras jookide ja muude toiduainete kaasavõtmine spordikeskusesse on keelatud (sh nätsud).
 14. Teenindaval personalil on õigus teha külastajale märkusi ebasobiliku käitumise ja tegvuste kohta.
 15. Tekkinud probleemidest pöördu teenindava personali poole – nad aitavad sind.
 16. Valveta jäetud, unustatud või kaotatud isiklike esemet eest Kadrina Spordikeskus ei vastuta.
 17. Spordikeskuse personalil on õigus korrale mitte alluvaid kliente ära saata, pidevate rikkumiste eest on võimalik teenida Spordikeskuse külastamise keeld.

SA Kadrina Spordikeskus sisekord spordihalli-sisekord