2016. aasta lõpus eraalgatusel Kadrina valla koolinoorte sporditegevuse toetamiseks ellu kutsutud Kadrina Noorsportlaste Fond lõpetab oma tegutsemise. Seitsme aasta jooksul on fondist kümnel korral tehtud väljamakseid kokku 24 485 € eest ning rahalist toetust on saanud 43 Kadrina valla noort ja andekat sportlast. Viimase taotlusvooru taotluste esitamise tähtaeg on 1. november 2023.

Fondi toimimise ajal on ellu kutsutud ka traditsiooniline NATO test Kadrina staadionil. See võistlus on toonud kevadeti staadionile korraga keskmiselt 50 spordisõpra. Loodame, et antud võistlus jätkub, leiab uued eestvedajad ja rohkelt osavõtjaid.

Kadrina Noorsportlaste Fond tänab kõiki annetajaid, toetajaid ja kaasaelajaid ning soovib sportlastele jõudu, jaksu ja uusi kordaminekuid!

Kadrina valla noorsportlaste toetamise kord NB!!! UUS KORD AUGUSTI 2021 SEISUGA!

Kadrina Noorsportlaste Fondile taotlus

Kadrina Noorsportlaste Fondile taotluse PDF versioon

Kadrina Noorsportlaste fondi logo KNF logo

Kadrina Noorsportlaste Fond

Kadrina valla noorsportlaste fond toetab noorsportlaste treeningettevalmistust, võistlus- ja treeningvarustuse soetamist, osalemist nii valla sisestel kui ka väljaspool Kadrina valda toimuvatel tasulistel treeningutel ja sõidukulude kompenseerimisel.
Toetuse saamiseks esitada avaldus 1. novembriks.
Digitaalselt allkirjastatud taotlus esitada e-posti aadressile noorsportlased@gmail.com.
Toetust saavad taotleda noorsportlane ise, tema vanemad või treenerid.
Toetuse saamisega kaasneb kohustus esitada kuludokumendid. Eelmises taotlusvoorus toetuse saanud ei saa enne kuludokumentide esitamist uut taotlust esitada.
Taotlused vaatab läbi viieliikmeline komisjon kooseisus esimees – Kaul Augasmägi , Rait Karus, Rutt Kuusemäe,Margus Martin ja Robert Salep.

Kadrina Noorsportlaste Fondi on võimalik teha annetusi Sihtasutus Kadrina Spordikeskus arveldusarvele EE872200221065422075 (selgitusse palume märkida – Kadrina Noorsportlaste Fond).

Kadrina Noorsportlaste Fond on ellu kutsutud selleks, et toetada kohalikke noori nende sporditeel. Oma panuse saab anda iga huviline!

Täname annetajaid:

Kaul Augasmägi
HAKA Plast OÜ
Sven Siimar
Jüri Suurkivi
Peep Lepiksaar
Erik Jõgi
Margus Martin
Maire Suurkivi
Indrek Saar
Tõnu Rummo
AS Reideni Plaat
Aru Põllumajanduse OÜ
Jüri Käen
Aho Augasmägi
Toomas Lelov
Kadrina Vallavalitsus
TB Works OÜ
AS Aru Grupp
Jaroslav Tomentšuk
Ranno Maripuu
MTÜ Kadrina Saunaklubi
Triatloniklubi 21CC
Raigo Pärs
Fluorotech LTD OY
Patrick Abner
AS Hals Trading
Vaga Tehnika Eesti OÜ
Lauwerys  Frijters
Indutek LV SIA
Astrum Ehitus OÜ
PRP-Plastic OY
Saulius Kalinauskas
Pesonen Jukka
Denovo OY
PWS OÜ
Extron Engineering OY
Meriser OY
AS FEB
Divine Heat Company SIA
ATV Transpordi AS
Laakson Laiurit OY
Santeko SIA
Tõnu Kassarits
OY Baritec AB
Sanistal UAB
Buratec OY
Kaivonporaus Olympia OY
Peweld OÜ
OÜ Brandex
Talman Energiaporaus OY
Hekamerk OÜ
Hüdrotehnika OÜ
Maaküte OÜ
Eerik Tarmo
Weerec OÜ
PT Energia Poraus OY
Remapo OY
Eurostandard Nordic SIA
Combi Works Estonia OÜ
PK-Muovi  OY
Vink Finland OY
Piela-Putki OY